Ethische Matrix Impact van oplossingsrichting

Ethische Matrix Impact van oplossingsrichting

De Ethische Matrix is een hulpmiddel om in kaart te brengen welke mogelijke impact een oplossingsrichting heeft op de verschillende waarden van belanghebbenden en hoe deze waarden met elkaar schuren en overeenstemmen. Dit geeft inzicht in waarden en waardenconflicten...
Meelopen bij ANP

Meelopen bij ANP

Onderzoekers van RAAIT hebben een periode op locatie bij partner ANP meegelopen, om te kijken hoe deze mediapartner in de praktijk te werk gaat en waar AI in hun werk ondersteuning kan bieden. Zo keken de onderzoekers hoe het ANP radioteksten kan genereren uit...