Responsible Applied
Artificial InTelligence

Werken aan verantwoorde AI-toepassingen

Artificial Intelligence (AI) kan niet zonder mensen. Het effect van AI is afhankelijk van de ontwerpers, de ingevoerde data en de vaardigheden en kennis van de gebruiker. Al gaan de ontwikkelingen snel, nog steeds kunnen we stellen dat kunstmatige intelligentie in de kinderschoenen staat. Er worden veel fouten gemaakt – fouten waarvan we kunnen leren.

AI en de gebruiker

Onderzoeksgroep RAAIT (Responsible Applied Artificial InTelligence) zoekt antwoord op de actuele en cruciale vraag:

Hoe ontwerpen, ontwikkelen en implementeren we AI met oog voor ethische en juridische gevolgen voor de gebruiker?

Het huidige AI-onderzoek richt zich vooral op de technologie; RAAIT onderzoekt verantwoorde AI-toepassingen in de brede praktijk. Het uiteindelijke doel: tools ontwikkelen die helpen om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Tools die de gebruiker helpen en beschermen.

Uitgelicht project: DRAMA

Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in mediaorganisaties. Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe ze verantwoord met deze toepassingen om moeten gaan. 

In het project DRAMA (Designing Responsible AI for Media Applications) helpen we mediaorganisaties bij het inbedden, ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI-toepassingen, door domeinspecifieke en ethische instrumenten te ontwikkelen.

Aankomende events

Onze partners

Het kernteam

Op de hoogte blijven van alle activiteiten over
Responsible Applied Artificial InTelligence?