Infrastructuur

Voor RAAIT wordt een ondersteunende infrastructuur voor datamanagement ontwikkeld, waarvan alle betrokken partijen gebruik kunnen maken. De verwachting is immers dat bij een jarenlang lopend project een groot aantal data bewaard, geordend, ontsloten en gekoppeld moet worden. Denk aan processen en voorzieningen voor datamanagement en een strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impactmodel. Deze ondersteunende infrastructuur kan een enorme hoeveelheid data verwerken (in het jargon: data-intensief), biedt ruimte voor experimenten, ondersteunt (grote groepen in) het onderwijs en deelt resultaten met alle betrokken partners.

Waar mogelijk zoeken we hiervoor samenwerking met organisaties die al een deel van deze infrastructuur hebben ontwikkeld, zoals SURF.