Sectoren

Learning Communities: samen AI-vraagstukken oplossen

RAAIT focust zich op bepaalde sectoren, ook wel Learning Communities (LC’s) genoemd. De kracht van deze LC’s zit hem in de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk gebracht kunnen worden. De LC’s werken aan Responsible AI-vraagstukken en bewaken de balans tussen sociale en technologische innovatie.

Iedere Learning Community is vanuit een van de hogescholen opgezet. Deze hogeschool levert een of meer experts die kennis delen en ophalen. Meermaals per jaar zijn er lezingen, co-creatiesessies en andere vormen van uitwisseling tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Binnen de Learning Communities trekken ontwerpers, AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten in allerlei vormen samen op. Gezamenlijk ontwikkelen zij praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen die breed inzetbaar zijn.

Samen met de praktijk

RAAIT start met drie toepassingsgebieden (Learning Communities): Media, Retail en Zakelijke dienstverlening. Dit zijn actuele toepassingsgebieden voor AI. Retail en de Zakelijke dienstverlening zijn volgens een onderzoek van ING uit 2021 de sectoren met de grootste AI-innovatiewaarde. Voor Media is gekozen omdat AI steeds meer in deze sector wordt ingezet; dit heeft direct impact op de gebruiker.

Er zullen meer toepassingsgebieden komen, en mogelijk ook meer hogescholen die zich op Responsible AI willen toeleggen. In ontwikkeling zijn drie LC’s: AI & Overheid, AI & Zorg en AI & Circulaire Economie.