DRAMA

Verantwoorde AI in de media

De drie hogescholen die in RAAIT samenwerken, hebben eerder onderzoeksproject DRAMA opgezet. In Designing Responsible AI for Media Applications – waar DRAMA voor staat – ondersteunen en begeleiden ze mediaorganisaties bij het inbedden van verantwoorde AI-toepassingen. De hogescholen werken in dit project samen met meerdere mediapartijen die ook deel uitmaken van RAAIT. De finale resultaten van DRAMA die eind 2023 verwacht worden, worden daarom opgenomen in het grotere RAAIT-traject. De komende jaren zullen we de mediaorganisaties blijven ondersteunen.

Praktijkcasussen

In DRAMA zijn de volgende casussen behandeld, aangedragen door mediaorganisaties:

  • pluriforme aanbevelingssystemen
  • inclusieve spraakherkenningssystemen voor de Nederlandse taal
  • collaboratieve productie-ondersteuningssystemen

Via een Research-through-Design methode worden ethische instrumenten ontwikkeld. De beoogde resultaten van dit praktijkgerichte onderzoek zijn:

  1. nieuwe kennis over het ontwerpen van verantwoorde AI in mediatoepassingen
  2. op media toegespitste ethische instrumenten
  3. verandering in de deelnemende mediaorganisaties ten aanzien van verantwoorde AI door nauwe samenwerking met praktijkpartners in het onderzoek

Meer weten over DRAMA?