Bijdragen RAAIT bij Fraude Film Festival

zondag 10 december 2023 | RAAIT, Uncategorized

RAAIT leden geven op verschillende plekken bijdragen Zo ook in A-lab sessies tijdens het Fraude Film Festival.

Zo zat onderzoeker Marieke Peeters tijdens het Fraude Film Festival in 4 panels waar gesproken werd over de ontwikkelingen rondom AI in fraude en in fraudebestrijding. Marieke vertelde in één van de sessies over ‘het recht om fouten te maken’, en hoe je je complete mens-AI systeem zo ontwerpt en inricht dat een fout tijdig kan worden opgemerkt en ondervangen. Daarbij pleitte ze voor andere bewoordingen, bijvoorbeeld niet meer praten over een fraude-detectie-model, maar een afwijkingsdetectiemodel, en te benadrukken dat de duiding van een afwijking bij de mens moet blijven liggen, omdat een afwijking ook het gevolg kan zijn van, bijvoorbeeld, een foutje of van een onduidelijk proces.

Ook kwam de vraag aan bod of je AI nodig hebt om AI te bestrijden. De conclusie: soms kun je met simpelere oplossingen uit de voeten. Marieke nam de mensen daarbij mee in een voorbeeld dat ze met haar ouders een afspraak heeft gemaakt over vragen die we elkaar kunnen stellen, waarvan het internet en de meeste andere mensen de antwoorden niet weten. Dat is effectief doordat de antwoorden juist níet in de digitale sfeer liggen. De dag en de sessies rond AI waren een groot succes.

Moderatoren van de sessies waren:
Laila Frank, Arpad Gerecsey en Lucas Hendricks

Mede-panelleden waren:
Robey de Jong en Marcel van der Kuil

Afbeelding: organisatie Fraude Film Festival