Hét centrum voor Responsible Applied AI

donderdag 4 november 2021 | RAAIT

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR) en Hogeschool Utrecht (HU) hebben een SPRONG-subsidie van Regieorgaan-SIA ontvangen, waarmee ze samen met 24 partners uit de praktijk een infrastructuur kunnen opbouwen voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor instellingen en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen.

Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in een specifieke context (neem retail en zorg), rekening houdend met de gebruiker en andere stakeholders. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

METHODOLOGIE VOOR RESPONSIBLE APPLIED AI

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en gericht op de technologie. Daarmee voorziet het tot nu toe nauwelijks in antwoorden op bovengenoemde vragen. De drie hogescholen in de SPRONG-groep verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt de SPRONG-groep een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

CO-CREATIE IN HYBRIDE LEEROMGEVINGEN

Om deze methodologie te ontwikkelen, is kennisopbouw en -deling nodig die de hogescholen samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de (door-)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden: retail, zakelijke dienstverlening en media. Daarin trekken AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen op.

Doel is om vanuit de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen van de deelnemende hogescholen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.

ONDERSTEUNENDE INFRASTRUCTUUR

Centraal wordt een ondersteunende infrastructuur doorontwikkeld met daarin: processen en voorzieningen voor data-management en strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impact-model.