Tools & instrumenten

Responsible Applied Artificial InTelligence houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van AI-technologieën op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier. Het is van cruciaal belang om te begrijpen welke methodologieën kunnen worden gebruikt om verantwoorde AI te ontwikkelen en te implementeren.

De projectgroep Responsible Applied Artificial InTelligence ontwikkelt vanuit dit onderzoek een nieuwe en inclusieve Responsible Applied AI methodologie vertaald naar bijvoorbeeld handreikingen, tools en programmeertechnieken.

Ontwikkeling van de methodiek vindt plaats via drie lijnen

Methoden voor ontwerp
& co-creatie

 

Bij het ontwerpproces gaat het om vragen als wanneer gebruik je welke ontwerpmethode? Hoe maak je algemene richtlijnen voor Responsible Applied AI concreet in een ontwerpproces? Hoe richt je een co-creatie proces in waarin kennis over AI technologie, het toepassingsdomein en sociale, ethische en maatschappelijke vragen worden gecombineerd? Hoe worden waarden meegenomen ‘by design’?

Methoden in het ontwikkelproces (programmeren)

 

Methoden in het ontwikkelproces (programmeren): hierbij gaat het om de vraag welke AI technieken (als machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing en robotica) je waar en hoe toepast? Hoe pas je deze technieken op een verantwoorde wijze toe waarbij ze voldoen aan de ontwerp- en implementatie-eisen met betrekking tot bijvoorbeeld bruikbaarheid en haalbaarheid? Hoe is dit te integreren in een bredere oplossing en context? Hoe kun je AI en traditionele digitale componenten combineren? Hoe test je dat de zelflerende technologie aan verantwoorde uitgangspunten blijft voldoen?

Methoden voor implementatie & gebruikersacceptatie

 

Er is nog weinig aandacht voor verantwoorde implementatie van digitale oplossingen met AI. Veel initiatieven vertegenwoordigen een technology- push. Om vanuit klantvragen en maatschappelijke behoefte naar zinvolle AI implementaties te komen is ook methodologie nodig hoe dat te realiseren. AI toepassingen roepen ook vragen op rond bijvoorbeeld gebruikersinterfaces, gebruikersacceptatie, transparantie en competentieontwikkeling.