RAAIT wetenschappelijke workshop

RAAIT wetenschappelijke workshop

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt opmerkelijke kansen en brengt ethische en maatschappelijke risico’s met zich mee. De eendaagse Responsible Applied Artificial InTelligence (RAAIT) workshop die onder andere op ECAI 2023 gegeven is, overbrugt de kloof tussen...
Stakeholder Journey

Stakeholder Journey

De drie hogescholen ontwikkelden samen de Stakeholder Journey binnen het DRAMA project. Deze tool biedt handvatten om in kaart te brengen wie, wanneer op welke wijze betrokken is in het ontwerp- en ontwikkelproces van een AI-toepassing binnen een organisatie. Daarmee...
Boundary Object: Who pulls the strings of AI?

Boundary Object: Who pulls the strings of AI?

Het boundary object ‘Who pulls the strings of AI?’ is een fysiek object dat aandacht vraagt voor machtsdynamieken achter AI. Het boundary object faciliteert de dialoog tussen stakeholders met verschillende perspectieven (overheid, bedrijfsleven,...
Verantwoorde AI Cursus in ontwikkeling

Verantwoorde AI Cursus in ontwikkeling

Vanuit de Learning Community Zakelijke dienstverlening is er een samenwerking met de Provincie Zuid-Holland om een innovatieve cursus te ontwikkelen, gericht op de verantwoorde inzet van AI. Het doel is dat mkb-bedrijven competitiever worden, hun verdienvermogen...
Make Me Think

Make Me Think

De serious game ‘Make Me Think’ is ontwikkeld om het gesprek over ethische dilemma’s op gang te brengen en studenten en professionals bewust te laten nadenken over hun keuzes rondom AI. In het spel gaan deelnemers aan de hand van ethische...