RAAIT wetenschappelijke workshop

RAAIT wetenschappelijke workshop

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt opmerkelijke kansen en brengt ethische en maatschappelijke risico’s met zich mee. De eendaagse Responsible Applied Artificial InTelligence (RAAIT) workshop die onder andere op ECAI 2023 gegeven is, overbrugt de kloof tussen...
Stakeholder Journey

Stakeholder Journey

De drie hogescholen ontwikkelden samen de Stakeholder Journey binnen het DRAMA project. Deze tool biedt handvatten om in kaart te brengen wie, wanneer op welke wijze betrokken is in het ontwerp- en ontwikkelproces van een AI-toepassing binnen een organisatie. Daarmee...
Project Koninklijke Bibliotheek Studenten aan de slag

Project Koninklijke Bibliotheek Studenten aan de slag

In het najaar van 2023 gaat een project van start bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Studenten van de masteropleiding Datadriven Design aan de Hogeschool Utrecht gaan onderzoek doen naar een aantal praktische knelpunten van de Koninklijke Bibliotheek. De exacte...
Ethics Inc.

Ethics Inc.

Een coöperatief spel waarin deelnemers samen ethisch verantwoorde AI-toepassingen ontwerpen (3 tot 8 spelers, 75 minuten). In het spel worden de spelers benaderd door de startup ‘Ethics Inc.’ om een betrouwbare AI-toepassing te ontwikkelen die voldoet aan Europese...
Explainable AI Uitlegbare AI in financiële sector

Explainable AI Uitlegbare AI in financiële sector

Toepassingen gebaseerd op Artificiële Intelligentie (AI) worden steeds vaker ingezet voor het maken van keuzes en besluiten. Deze toepassingen worden echter steeds complexer. Het is in sommige gevallen niet of moeilijk na te gaan hoe een algoritme tot een besluit is...