Ethische Matrix Impact van oplossingsrichting

,

De Ethische Matrix is een hulpmiddel om in kaart te brengen welke mogelijke impact een oplossingsrichting heeft op de verschillende waarden van belanghebbenden en hoe deze waarden met elkaar schuren en overeenstemmen. Dit geeft inzicht in waarden en waardenconflicten van de verschillende belanghebbenden. Die kunnen vervolgens besproken worden en op basis van dit gesprek kunnen bewust keuzes gemaakt worden hoe deze waarden het beste mee te nemen in verschillende ontwerpopties van mogelijke oplossingsrichtingen.

Meer weten

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

16 april 2023