Ethische Matrix Impact van oplossingsrichting

Ethische Matrix Impact van oplossingsrichting

De Ethische Matrix is een hulpmiddel om in kaart te brengen welke mogelijke impact een oplossingsrichting heeft op de verschillende waarden van belanghebbenden en hoe deze waarden met elkaar schuren en overeenstemmen. Dit geeft inzicht in waarden en waardenconflicten...